top of page

Woyzeck

Een project met Paul Gallis als begeleidend docent. Tijdens het project is een scenografie ontwikkeld voor de voorstelling Woyzeck van Georg Büchner voor de grote zaal van de stadsschouwburg in Amsterdam. Na in maquette te hebben gewerkt is een deel van het ontwerp uitgetest tijdens een bauprobe in de grote zaal van de Academie voor Theater en Dans. Hierin hielden studenten van de Mime-opleiding een bewegingsimprovisatieles.

 

Het ontwerp bestaat uit twee gekromde wanden bedekt met revuefolie, een hoogglansende vloer en verrijdbare ladders. Tijdens het stuk wordt de ruimte waarin Woyzeck zich bevindt almaar kleiner doordat de linker wand zich richting het publiek kan bewegen. Alle andere personages dan Woyzeck gaan zich meer en meer achter deze wanden bevinden, waardoor zij zich als schimmen en koortsdromen zullen voordoen aan Woyzeck. 

bottom of page