top of page

Leve de Wiskunde

Een wiskundige speurtocht door de campus Sciencepark als corona-proof variant op de open dag van de opleiding wiskunde aan de UvA.

www.levedewiskunde.nl

Concept en uitvoering: Jessie Goldman en Feline Lindeboom

Vormgeving opdrachtpagina's: Thomas Maas

Programmeur: Donny Peters

bottom of page